Denkend aan hotel Oortjeshekken

Cafe ,Restaurant ,hotel Oortjeshekken.
Zo,n mooie plek , holland op zijn best.
Herinnering aan Holland
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
De IJssel bij Zutphen in 2005.
Hendrik Marsman, 1936.

natuurgebied ‘de Ooijpolder’, slechts 6 km van Nijmegen

info@oortjeshekken.nl

Adres: Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij
Telefoon:024 663 1288